FERDIGHETSMERKER

                        

Merketest vil si at eleven må utføre 10 repitisjoner av en valgt øvelse.

Øvelsene er både av teoretisk og fysisk art. Nytt av året er at merkene er
delt inn i 3 nivåer. De vil si at man må bli ferdig med nivå 1 før man kan gå videre ferdig med nivå 2 før man går over på nivå 3.

Det stilles krav til at de valgte øvelsene blir utført riktig for å oppnå merket.
Man har mulighet for å ta 2 merker ved hver merketest. Hvis man klarer kravet så får man sy på et merke som viser et symbol for øvelsene man har utført på
Tae Kwon Do-draktens høyre arm.

Klarer man ikke kravene, så må eleven trene mer og prøve seg igjen ved neste merketest.

 

 

Tilbake til toppen