Pensum til neste cup/stripe

For Grønn belter /m stripe 7.cup skal kunne mer avanserte teknikker, de fire fem mønsterene og nokk konsentrasjon og utholdenhet til en hardere styrke test under gradering.

Det er også viktig og trene på teknikkene og mønstrene du allerede kan.

Du må også ha begynt å lære deg Sebonkirogi (Tre Stegs Kamp) 1-6

Teknikkene en grønn belte burde kunne er som følger: